Offentlige myndigheter  og dokumenter                                         Tilbake: Laktosefritt.no     

 

Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om merking av næringsmidler

Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om legemidler

Helse og omsorgsdepartementets svar om merking av legemidler med innhold av laktose

Matttilsynet om Aioli fra produsenten Druvan

Statens legemiddelverk

RELIS Produsentuavhengig legemiddelinformasjon

Kontakt med Mattilsynet om merking av matvarer

Mattilsynet, tilsynsprosjekt for bedre allergimerking

Helsedirektoratet om ny brosjyre om laktoseintoleranse

Mattilsynet har laget nye regler for merking av matvarer

Matttilsynet om Sætres Figurpepperkaker

Helse- og omsorgsdepartementet om manglende kunnskap og forskning på laktoseintoleranse.

Helsedirektoratet om manglende kunnskap og forskning på laktoseintoleranse.

Helse- og omsorgsdepartementet. Min høringsuttalelse om Matmaktutvalgets innstilling.

ADVARSEL FRA MATTILSYNET desember 12: Funn av creme fraiche krydder i potetchips av typen Sabla stor pose salt fra Sørlandschips AS. Les hele meldingen fra Mattilsynet her.

Forbrukerrådet, Landbruks- og matdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparementet og Barne-, likestillings -og inkluderingsdepartementet om EMV.

 Mattilsynet har publisert informasjon om forskrift om matinformasjon. Her er et utdrag av EUs forordning om matmerking. Mattilsynet har endret forskriften om krav til matmerking.

 

 

 

 


Org.no: 995079496

Tilbake: Laktosefritt.no

E-post
Hovedside: www.ther.oslo.no